Historie Kanady

Podle archeologických výzkumů bylo území dnešní Kanady domovem lidí před více než 26 000 lety, jednalo se například o oblast Yukonu. Před 10 000 lety se lidé začali objevovat i v oblasti Ontaria. Z Evropanů se do Kanady jako první dostali Vikingové, bylo to kolem roku 1 000, toto krátké osídlení však nemělo dlouhého trvání. Oficiální objevení Kanady proběhlo v období na přelomu 16. a 16. století, došlo k mnoha výpravám na toto území, jedním z mořeplavců byl například John Cabot, který sem dorazil nejdříve. Další cesty následovaly, dostal se sem například Jacques Cartier. Žádný z těchto mořeplavců se zde ale natrvalo neusadil, první trvalé osídlení zde zařídili až Francouzi, kteří zde založili Port Royal, jednalo se také o Québec. Později si nová města založili i Angličané, jednalo se například o Newfoundland. V této době do Kanady začalo proudit velké množství lidí z Evropy, kteří s sebou ale přinesli velké množství nemocí, na které nebylo zvyklé například původní domorodé obyvatelstvo, pro které se tyto nemoci často staly osudnými.

Kanada v 17. až 18. století

17. století pro Kanadu znamenalo další kolonizování dalších území. V okolí řeky sv. Vavřince se totiž začali usazovat natrvalo Francouzi. Mezi kolonizátory patřili také Britové, kteří zde založili třináct kolonií na pobřežních územích Spojených států. V letech 1689-1763 mluvíme o době válečných konfliktů, které jsou nazývány jako francouzské či indiánské války. Války ale nakonec skončily a pro Francii znamenaly ztrátu moci na území Kanady. Tato území se dostala do područí Velké Británie. Rok 1774 znamenal velkou změnu zejména pro zdejší věřící, kterým bylo oficiálně povoleno katolické náboženství, došlo k tomu dokumentem pojmenovaným Quebec Act, tímto dokumentem byla také schválena francouzština coby úřední jazyk. Po americké válce za nezávislost došlo na území Kanady k dalším změnám, Quebec byl rozdělen na Horní a Dolní Kanadu.

19. století v Kanadě

V letech 1812-1815 probíhala britsko-americká válka, ve které Kanada sehrála velmi důležitou roli. Právě kanadská fronta byla velmi důležitým místem, protože USA se opakovaně pokoušely získat tato území, což ovšem pokaždé skončilo jejich neúspěchem. Další důležitou věcí bylo to, že se změnil postoj domorodých Indiánů, kteří začali podporovat Brity ve válce, někteří otevřeně bojovali na britské straně. Válka ale nakonec skončila nerozhodně. V roce 1846 se vyřešily spory o území mezi USA a Kanadou, které byly vyjasněny a ukončeny podepsáním Oregonské smlouvy. V dalších letech docházelo ve vnitrozemských územích Kanady docházet k dalšímu osidlování a kolonizacím, vznikaly zde i nové provincie, jednalo se například o Vancouver.

20. století v dnešní Kanadě

Stejně jako mnoho dalších států v Evropě i ve světě, i Kanada vstoupila do konfliktu začítku 20. století, do první světové války. Protože byla součástí Velké Británie, válka a její účast v ní byla pro Kanadu samozřejmostí. Kanadské řady musely být nakonec posíleny i brannou povinností, protože ztráty dobrovolníků byly příliš těžké. Po válce v Kanadě začaly i další změny. V roce 1919 se Kanda pokusila o viditelné osamostatnění a oddělení od Velké Británie, proto sama vstoupila do Společnosti národů. Snaha o nezávislost se Kanadě nakonec vyplatila, protože v roce 1931 byla tato skutečnost potvrzena tzv. Westminsterským statutem. V roce 1929 došlo po desetiletí prosperity ke krachu na newyorské burze, který odstartoval velkou ekonomickou a hospodářskou krizi, jejíž neblahé projevy zasáhly také Kanadu. V druhé světové válce sehrálo postavení Kanady také důležitou roli. Kanada byla známá tím, že podporovala politiku appeasementu, kterou vyznávala například Velká Británie či Francie. Právě Kanada v druhé světové válce dodávala potřebné produkty Velké Británii, USA i SSSR, věnovala se válečnému průmyslu. Kanada se války účastnila i jinak, její pozemní jednotky bojovaly například ve Velké Británii. V roce 1982 došlo v Kanadě k dalšímu důležitému aktu, byla konečně potvrzena nezávislost tohoto území, jednalo se o tzv. dohodu o patriaci. V tomto roce tedy došlo ke schválení nové verze ústavy a Kanada se stala definitivně samostatným a nezávislým státem, v jeho čele stojí monarcha vládnoucí Velké Británii, země je řízena generálním guvernérem. Kanada je v současné době jedním z nejvyspělejších států na světě, je známá především jako hokejový stát, který klade velký důraz na ekonomické a hospodářské integraci s USA, se kterými velmi spolupracuje, i kanadská média jsou jimi velmi ovlivněna.

Náhodné fotky z vašich cest

Montreal_57
Ottawa_2
Vancouver_26
Montreal_47